VISI DAN MISI

VISISekolah Kebangsaan Sungai Behrang menjadi sebuah sekolah yang terbilang di Daerah Batang Padang pada tahun 2010.

MISI
Ke arah menjadikan Sekolah Kebangsaan Sungai Behrang sebuah sekolah yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang di Daerah Batang Padang dengan mefokuskan kepada aspek-aspek di bawah :

1.1 Pengurusan dan kepimpinan Pendidikan yang cekap, Berkesan , Telus dan Tulus.
1.2 Akademik yang berasaskan Pengurusan dan Pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan 
      peperiksaan awam yang terbilang.
1.3 Sahsiah yang berasaskan Program Pembangunan Insan.
1.4 Sukan yang berasaskan pendekatan Saintifik dan Inovatif serta terbilang dalam Daerah Batang Padang 
      pada tahun 2010.